GARANCIE - ODCHYT VTÁKOV

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

GARANCIE


Odborný garant spoločnosti - Mgr. Radovan Jambor, PhD., konateľ, odborne spôsobilá osoba a realizátor odborných činností. Od roku 2012 sa venuje ornitológii a zoológii profesionálne a v rokoch 2008 až 2012 absolvoval doktorát zo zoológie na UK v Bratislave. Už takmer 25 rokov je aktívnym členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Má živnostenské oprávnenie na výskum v oblasti prírodných vied, rovnako je držiteľom licencie na odchyt vtáctva a výnimky zo zákona umožňujúcej manipuláciu s ním. ŠOP SR mu poskytla poverenie podľa § 5 ods. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. platné do 31.12.2027. Do zoznamu odborne spôsobilých osôb MŽP SR zapísaný pod číslom F-241/2023. Výnimka, poverenie, technické vybavenie, vedecké a publikačné skúsenosti, zručnosti pri hľadaní vtáčích hniezd (nadobudnuté pri dizertácii z oblasti hniezdnej biológie vtákov), k tomu dobré referencie, bezúhonnosť a dlhoročná prax dávajú garancie, že všetky aktivity spoločnosť vykoná vždy s náležitou odbornosťou a starostlivosťou.

Časová flexibilita - odchyt so začiatkom do 24 hodín.

Nízka cena - len nutné náklady, prioritou je pre nás záchrana jedincov chránených živočíchov, ktoré uviazli v objektoch.

Celoslovenská pôsobnosť - vieme sa dostať v krátkej dobe kamkoľvek, pôsobíme na celom Slovensku. 

Technické vybavenie - siete rôznych veľkostí a typov.
 
Profesionálny prístup - vieme, čo sa od nás očakáva, máme potrebné povolenia, a hlavne dlhoročné skúsenosti, ktoré sú na nezaplatenie

Poistenie proti škodám - v prípade, že Vám pri odchyte náhodou vznikne škoda, uhradí ju poisťovňa

BOZP - výškové práce, všeobecné školenie
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky